20: Carroburg Universitet

carroburg-faktaCarroburg Universitet består af et mindre bygningskompleks gemt bag en høj mur og en port, hvorover der er mejslet ”Zölle und Wissenschaft”. I bygningerne er blandt andet professorernes og docenternes herskabslejligheder og det i disses stuer professorerne foretager deres forelæsninger. Lektorernes lejligheder er så beskedne, at de bedriver deres undervisning i fællesundervisningslokaler i stueetagen. I komplekset er der også portnerbolig, en universitetshave og et højloftet auditorium, der dog kun bruges ved åbne festforelæsninger og andre særlige lejligheder.

I universitetshaven, der er en mindre privat park, er der en klassisk søjlegang, der fører ned til et åbnet auditorium, der kun sjælet bruges, og en mindre kunstigt anlagt sø, hvorved der ligger et mindre tempel til Verena.

Universitets (videnskabelige) ansatte:

Teologi

Professor og verenapræst Detlef Wilhelm Obergeist varetager de helligøse forpligtelser ved tempel foruden sin undervisning i teologi og ugelige religiøse diskussionsmiddage for klerikale i byens andre kulter. Udover Detlef W. Obergeist, der varetager teologistudiet, så er der tre andre professorer, to docenter, en håndfuld lektorer og en lille gruppe adjunkter som varetager de forskellige universitetsstudier på Carroburg Universitet.

Artes

Professor Friedrich Wolfdan Ernst von Schelling er universitets yngste professor og har ansvaret for Artes-studierne. Hans primære interesse er filosofi og kulturhistorie, så han lader den halvblinde, tussegamle og godmodige Docent Friz Eberhard tage sig af undervisning i kunsthistorie, naturhistorie, genealogi, heraldik og militærhistorie. Carroburg bliver under Professor Schelling anset for at være et filosofisk fyrtårn i Imperiet.

Jura

Professor Johann Gottlieb Feuerbach var i sin tid i hovedstaden Altdorf en af Imperiets største begavelser, men er blevet drikfældig og mavesur på sine gamle dage. Derfor varetager universitets lektorerne, og det i særdeleshed Henrik von Senden og Henrik Wissenkeft, det meste af professorens forpligtelser i undervisningen af Carroburgs kommende jurister. Jurister uddannet i Carroburg har altid haft et dårligt ry, går for at være væsentligt dårligere uddannet end deres kollegaer i Marienburg og Altdorf, og Professor Feuerbachs slette karakter har ikke hjulpet på dette. Til Duke Leopold von Bildhofens store fortrydelse sender de forældre der har råd deres sønner til Altdorf, hvis de ønsker deres sønner en god juridisk universitetsuddannelse.

Trivium

Docent Ludwig von Bechafen har ansvaret for undervisningen i Trivium, der er de studerendes grunduddannelse i grammatik, logik og retorik. De studerende skal bestå disse før de kan gå videre til Quadrium, der er sidste halvdel af deres grunduddannelse. Det er først efter grunduddannelsen at man for alvor har mulighed for at fordybe sig i teologi, artes og/eller jura. Docent Bechafen er ikke et behageligt menneske, men er smålig og humørsyg. lader dog alle bestå sine fag, så længe de husker at udvise ydmyghed og gavmildhed. Ydmygheden viser man igennem normal høflighed overfor den magtsyge Docent. Gavmildhed udtrykker man igennem ublu pengegave.

Quadrium

Professor George Gernar Toder varetager anden halvdel af grunddannelsen, nemlig Quadrium. Quadrium består af fagene: aritmetik, geometri, musik, astronomi, men Toder interesserer sig i virkeligheden kun for musik, så resten af fagene lader han lektor og adjunkter tage sig af. For nylig er Toders bror azyr-troldmanden Tobias Toder vendt tilbage fra krigstjeneste og bor nu hos professoren. Tobias Toder har overtaget undervisningen i astronomi, hvilket har hævet niveauet mærkbart.

Alkymi

På Duke Leopold von Bildhofens opfordring er itilanske opfinder Umberto Saverio for nyligt begyndt at undervise i alkymi, mekanik og krudt. Saverio har i den forbindelse (gentagende gange) fået opført et mindre laboratorie bagerst i universitetshaven.

Dette var fakta til spilgangen Viden forpligter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.