10 fraktioner, i “Valgkamp i Mootland” med hjælp fra ChatGBT

Til min valgkamp i The Moot-idéen, hvor Greta Grønfeldt og co. skal overbevise valgmænd, så Greta kan blive valgt elder, har jeg fået ChatGBT til at finde på ti fraktioner/ politiske grupperinger.

Det var lidt svært, fordi robotten faktisk ikke kender The Moot særlig godt. Men så tog jeg indholdet fra en fan-wikiside om the The Moot og satte det ind i chatten, så robotten havde en referance til hvad vi snakkede om.

Derefter havde vi lidt frem og tilbage omkring sprog. Det skulle lige havde et par forsøg før den den kunne finde ud af at holde stednavne på engelsk, men skrive resten på engelsk. Jeg måtte også få den til at komme med et nyt antal valgmænd ved hver fraktion og hvad de kunne tilbyde udover bare stemmer, men det handlende også om at jeg i første omgang ikke var helt klar i spyttet over hvad jeg faktisk ønskende.

Så det tog et par hurtige skud før vi kom helt i mål.

10 eksplemer på magtfraktioner i The Moot

Altså ikke en udtømmende liste, men det udgangspunkt.

Æbleavlernes Gilde: Ulrik Æbletræ

Hjemby: Sauerapfel

Beskrivelse: Ulrik er leder af Æbleavlernes Forening og har ansvaret for de store æblelunde omkring Sauerapfel.

Fraktion: Æbleavlernes Gilde (10 valgmænd)

Krav for støtte: Ulrik kræver øget beskyttelse af æbleplantager mod skadedyr og banditter samt økonomiske incitamenter til æbleavlere.

Udover valgmændene kan de tilbyde levering af friske æbler og æbleprodukter til støtte for kandidatens valgkampagne.

Ældrerådet i Einsamholz: Elise Einsamholz

Hjemby: Einsamholz

Beskrivelse: Elise er en respekteret ældste i Einsamholz, kendt for sin visdom og diplomati.

Fraktion: Ældrerådet i Einsamholz (4 valgmænd)

Krav for støtte: Elise søger investeringer i infrastruktur til Einsamholz, herunder vejreparationer og opførelse af et fællescenter.

Udover valgmændene kan de tilbyde rådgivning og støtte fra erfarne ældrerådsmedlemmer til politikere, der søger deres støtte.

Handelsalliancen: Gustav Zweigwasser

Hjemby: Dreiflussen

Beskrivelse: Gustav er en velhavende købmand og jordejer, der har indflydelse på Dreiflussens økonomi.

Fraktion: Handelsalliancen (12 valgmænd)

Krav for støtte: Gustav kræver skattelettelser og handelsincitamenter for at stimulere økonomisk vækst i Dreiflussen og de omkringliggende områder.

Udover valgmændene kan de tilbyde handelsaftaler, adgang til eksklusive handelsruter og økonomisk støtte til kandidater, der fremmer handelsinteresser.

Tobaksavlernes Syndikat: Klara Grønblad

Hjemby: Gipfel

Beskrivelse: Klara er patriarken i Grønblad-klanen og har ansvaret for tobaksproduktionen i Grønbladsbjergene.

Fraktion: Tobaksavlernes Syndikat (8 valgmænd)

Krav for støtte: Klara taler for subsidier til at udvide tobaksdyrkning og forbedre handelsruterne for tobaksprodukter.

Udover valgmændene kan de tilbyde forsyning af høj kvalitet tobaksprodukter og økonomisk støtte til kandidater, der støtter tobaksdyrkningens interesser.

Veteranernes Broderskab: Bjarne Stenford

Hjemby: Zel

Beskrivelse: Bjarne er en pensioneret soldat og leder af en gruppe veteraner, der bor i Zel.

Fraktion: Veteranernes Broderskab (6 valgmænd)

Krav for støtte: Bjarne kræver bedre sundhedspleje og boliger til veteraner og deres familier samt anerkendelse af deres tjeneste.

Veterans’ Brotherhood (Veteranbrødrene): Udover valgmændene kan de tilbyde adgang til et netværk af tidligere soldater til støtte for politikere, der arbejder for veteranrettigheder og velfærd.

Landbrugsreform-selskabet: Sophie Birkenshaw

Hjemby: Auld Styrland

Beskrivelse: Sophie er en fremtrædende bonde og jordejer i Auld Styrland, kendt for sine progressive ideer.

Fraktion: Landbrugsreform-selskabet (9 valgmænd)

Krav for støtte: Sophie taler for jordreformer for at støtte småbønder og fremme bæredygtigt landbrug.

Agricultural Reform Society (Landbrugsreform Selskabet): Udover valgmændene kan de tilbyde ekspertise inden for landbrugspraksis og politik, samt støtte til politikere, der fremmer reformer inden for landbruget.

Naturbevarelsesselskabet: Magnus Eggehjerte

Hjemby: Wailing Woods

Beskrivelse: Magnus er en excentrisk eremit, der bor i de hylende skove og er kendt for sin dybe forbindelse til naturen.

Fraktion: Naturbevarelsesselskabet (5 valgmænd)

Krav for støtte: Magnus søger foranstaltninger til at beskytte Moots skove og dyreliv, herunder strengere regulering af skovhugst og jagt.

Udover valgmændene kan de tilbyde støtte til bevarelse af naturressourcer, tilvejebringelse af miljøundersøgelser og lobbyarbejde for miljøvenlige politikker.

Centralistisk Koalition: Hildebrand Stenfort

Hjemby: Eicheschatten

Beskrivelse: Hildebrand er en erfaren politiker og medlem af Det Store Råd, der repræsenterer hovedstadens interesser.

Fraktion: Centralistisk Koalition (11 valgmænd)

Krav for støtte: Hildebrand taler for centralisering af magt og ressourcer i Eicheschatten, herunder øget finansiering til administrative formål.

Udover valgmændene kan de tilbyde politisk rådgivning, økonomisk støtte og støtte til kampagner for at fremme centraliseringspolitikker.

Jordbesiddernes Alliance: Wilhelm Markland

Hjemby: Hertugdømmet Fallow Hills

Beskrivelse: Wilhelm er en velhavende jordejer i Fallow Hills, der har ansvaret for landbrugsproduktionen i regionen.

Fraktion: Jordbesiddernes Alliance (14 valgmænd)

Krav for støtte: Wilhelm kræver beskyttelse af jordejernes rettigheder og investeringer i vandingsanlæg for at øge afgrødeudbyttet.

Udover valgmændene kan de tilbyde adgang til jord- og ejendomsressourcer, økonomisk støtte og lobbyarbejde for politikker, der beskytter jordejernes interesser.

Skovhuggernes Gildet: Helga Træbæk

Hjemby: Werdern

Beskrivelse: Helga er en fremtrædende træhandler og skovhugger, der kontrollerer store skovressourcer i regionen.

Fraktion: Skovhuggernes Gildet (13 valgmænd)

Krav for støtte: Helga taler for bæredygtige skovdriftspraksisser og investeringer i træforarbejdningsindustrier.

Udover valgmændene kan de tilbyde adgang til skovressourcer, træprodukter og økonomisk støtte til politikere, der arbejder for skovbrug og bevarelse.

2 thoughts on “10 fraktioner, i “Valgkamp i Mootland” med hjælp fra ChatGBT

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.